Start-Up ve Ekonomiler

“Bugün var olan bir problem yarın bir girişimin gelir kapısı olacacaktır.” -Bullbeez


 • 25 Kasım 2021

Dünya ekonomisini değiştirme konusundan büyük potansiyele sahip olan girişimlerin sayısı, artan yaratıcılık ve modernleşme seviyesiyle her geçen gün yükseliyor. Lokasyon ve seviye fark etmeksizin girişimler için en büyük fırsatlar bir ülkenin veya şehrin en büyük ihtiyaçları ya da sorunları olabilir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, girişimlere bu anlamda yararlanabilecekleri bir çok sorun sunar. Ülke için bu bir sorun iken herhangi bir girişim için bu sorun aslında bir gelir kapısı olabilir. Girişimcilik herhangi bir ulusun ekonomik büyümesini artırmadaki en iyi yollardan biridir. Küçük bir girişim fikri gelişmekte olan ülkelerin geleceğini değiştirebilecek büyük yenilikçi çözüme dönüştürülebilir. 

Küçük işletmeler ve bu kategoride sayılabilecek yeni işletmeler, ekonomik büyümede önemli bir role sahiptir. Aslında bir nebze bu kategoride sayılabilecek olan yeni girişimler istihdam yaratır, yeni bir küçük girişimin işsizlik oranında yaratıcağı azalma belki rakamsal olarak gözlemlenemeyecek kadar az olabilir lakin yeni yüz küçük girişimin işsizlik oranında yaratıcağı azalmayı kesinlikle rakamsal olarak gözlemleyebiliriz. Unutmamamız gereken önemli noktalardan bir taneside var olan küçük girişimlerin zamanla büyüyebileceği ve işsizlik oranına olumlu anlamda daha çok etki edeceğidir. Daha az işsizlik eşittir rafine ve gelişen bir ekonomi demektir. Girişimler aynı zamanda rekabet yaratır. Girişim sayısı arttıkça rekabette doğrusal şekilde artar. Rekabet ortamı bireyleri daha öncü, yaratıcı ve inovatif olmaları için zorlar ve bu yönde onlara ilham verir. Çünkü başarılı olmak isteyen yeni girişimler rekabetin yüksek olduğu piyasada kalabilmek için ve bu market alanında kendine yer bulabilmek için; kısacası başarılı olmak için yaratıcı, inovatif ve öncü olmaları gerekir. 

Girişimler zamanla yeni endüstriler üretir ya da var olan endüstrileri ileriye taşıyacak yenilikler getirir. Eğer yeterince ilerleriye gidilirse sadece girişimin kurucuları için değil aynı zamanda çalışan personel ve hissedarlar için de para kazanma platformu haline gelebilirler. Bunun en iyi örneği Google yüzlerce Google çalışanı 5 milyon dolardan fazla değer kazandı.

Günümüzde girişimler toprağa ekilmiş bir meyve ağıcı olarak düşünebiliriz. Nasıl bir ağıcın meyve verebilmesi için büyümesi, büyümesi içinde uygun ortam ve şart gerekiyorsa; bir girişimden maddi, manevi, ulusal, toplumsal vb. anlamda yararlanabilmek için önce o girişimi uygun ortam ve şartta büyütmemiz gerekir.

 

Girişimler için uygun ortam

Girişimler aşağıdaki maddeleri içeren çok yönlü yaklaşımlara ihtiyaç duyar:

  • Sermayeye kollektif erişim
  • Yeteneklere ve iş gücüne rahat erişim
  • Pazarlara rahat ve öncelikli erişim
  • Başlangıçta esnasında girişim dostu ve onları destekliyecek devlet politikaları
  • Yenilikçi ve girişimler için uyumlu maliye politikaları
  • Şartlardan dolayı kısıtlanmış sınır ötesi veri akışının desteklenmesi ve denizaşırı pazarlara erişimin kolaylaştırılması

Ekonomik istikrarda girişimlerin rolleri :

Girişimlerle birlikte gelen daha iyi bir ekonomi inşa etmeye yarayan başlıca avantajlar şunlardır.

1- İstihdam Yaratma 

Girişimlerin en büyük avantajlarından biri yeni iş alanları ve iş fırsatları yaratması, kalifiye elemanlara iş imkanları sunmasıdır. Küreseler veriler, ilerlemiş girişimlerin herhangi bir ülkede aynı sektördeki büyük şirketlerden veya işlemlerden daha fazla iş yarattığını gösteriyor. Bu durum gelişmekte olan ülkelerdeki işsizlik sorununu azaltabilir. 

 

2- Varlık oluşturma ve Varlık yönetimi

Girişimler, ya girişimcilerin kendi kaynaklarıyla desteklenip finanse edildiği için ya da yatırımcılar tarafından finanse edildiği için girişimler büyüdüğünde yerli halk bundan fayda sağlayacaktır. Varlık ve sermaye ülke içinde yaratılıp büyütülürken aynı zamanda ülke ekonomisinde belli oranda paranın kişiler ya da kurumlar dönmesi sağlıyor. Kısacası ekonomiyi canlandırmada girişimler büyük bir role sahip.

 

3-Yaşam standartlarının yükselmesi

Girişimler, insanların yaşam standartlarını iyileştirmek için yenilikler ve teknolojiler icat edebilir; var olan teknolojileri geliştirebilir. Ayrıca toplumu geliştirmeyi amaçlayan sadece büyük şehirlere odaklanmayan kırsal alanlar için de çalışan ve kırsal alanlara istihdam sağlayan bir çok girişim bulunmakta.

 

4- Daha iyi GSYİH

GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla), bir ülkenin ekonomik kalkınmasını iyileştirmede hayati bir rol oynar. Daha fazla girişimi destekleyerek ve teşvik ederek, yurt içinde daha fazla gelir elde etmek mümkün ve tüketici sermayesinde (consumer’s capital) de akıcılık ön plana çıkacaktır.

 

5- Araştırma ve Geliştirme

Girişimler, genellikle yüksek teknoloji ve bilgiye dayalı hizmetle uğraştıkları için gelişmekte olan ülkelerin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yüksek oranda sübanvse edebilir. Herhangi bir girişimin içinde bulunan Ar-Ge ekibi, girişimi inovasyon alanında destekler ve girişimin büyümesini korur. Sonuç olarak girişimler, ülkesindeki yüksek teknolojiye katkıda bulunabilir ve bu teknolojileri geliştirebilir aynı zamanda insanları, öğrencileri ve çalışanlarını bu yönde eğitebilir. 

 

6- Ülke içindeki Yetenek Havuzunu Geliştirir 

Eskiye nazaran yazılımcı sayısı günümüzde çok fazla. Eskiden yazımcının varlığından haberimiz yok iken yazılımcılık avukat, doktor, öğretmenlik gibi bir meslek haline geldi. Girişimler bu gibi yeni iş alanları ve yeni yetenekleri üretmede yaygınlaştırmada büyük rol oynar. Sadece yeni iş alanı ve yetenekleri üretmekle kalmaz var olan iş alanı ve yetenekler içinde yer açar.

 

Sonuç olarak

Girişimler, büyümek için fazla kaynağa ihtiyaç duyan küçük işletmeler olsa da; ülke ekonomisinin durumu farketmeksizin ülkenin refah seviyesine ve ekonomisine bir çok katkıda bulunur. Gelişmekte olan ülkelerin hükümetlerin, girişimlerin önünü açması ve girişimlerin gelişimlerine bizzat katılması gerekiyor. Girişimler için başlangıç aşamasınada kalıcı bir destek politikası yaratılırsa o devlet için yükselen ve istikrarlı bir ekonomi kurulması belli oranda daha rahat olacaktır.

Girişimler ulusların ekonomisine büyük ölçekte katkıda bulunmaktadır. Girişimlerin ekonomideki pozitif etkilerini artırabilmek için girişimlerin önü açılmalı yaygınlaştırmalıdır. 

0 Yorum:

Yorum Yap


Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapın veya kayıt olun.


İlginizi Çekebilir